สายพานลำเลียงแบบ PVC

สายพานลำเลียงแบบ PVC ใช้ลำเลียงงานประเภท วัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น ใช้ลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าที่บรรจุหีบห่อที่มีน้ำหนักเบาและต้องการความสะอาด และทนความร้อน สายพาน PVC และสายพาน PU จัดเป็นประเภทสายพานลำเลียงที่ใช้งาน ขนาดเบา ส่วนประกอบของสายพาน เรียกว่า โครงสร้างประกอบด้วย     

  • ส่วนที่เป็นเส้นใย ทำหน้าที่รับแรงดึง    
  • ส่วนที่เป็นผิวสายพาน (บนและล่าง) ทำหน้าที่ป้องกันส่วนที่เป็นเส้นใยไม่ให้เสียหาย และทำหน้าที่เป็นสื่อในการลำเลียงวัสดุอีกด้วย    
  • สารที่ใช้เคลือบผิวสายพานมีหลายชนิด ประกอบด้วย PVC, PU, SBR, NR, NBR, Silicone, PO, PE, SI


 


Visitors: 1,650