สายพานลำเลียง PVC

สายพานลำเลียง PVC เป็นระบบลำเลียงวัสดุบนสายพานโดยให้วัสดุอยู่บนสายพาน สายพานจะพาวัสดุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถปรับระดับความเร็วการไหลเพื่อให้วัสดุไหลไปข้างหน้า เหมาะสำหรับการลำเลียงโดยอัตโนมัติ ข้อดี คือ ขนย้ายวัสดุหรือจัดลำเลียงง่าย สะดวก ติดตั้ง สามารถปรับแต่งระดับความสูงได้ การออกแบบสามารถคำนวณจากขนาดหรือวัสดุสินค้าและพื้นที่ในการจัดวางของโรงงานได้

สายพานลำเลียงทั่วไปใช้กับงานลำเลียงทุกชนิด ผิว PVC มีทั้งแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตและไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิต ทนอุณหภูมิสูงทนแรงดึง มีความต้านทานความสึกหรอและการตัดเจาะขาดได้ดี และมีคุณสมบัติทนน้ำมันทุกชนิดตามความเหมาะสมของประเภทชิ้นงาน นอกจากนี้ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกสายพานลำเลียงทนอุณหภูมิสูงนั้น นอกจากอุณหภูมิของวัสดุลำเลียงแล้วยังต้องคำนึงถึงอุณหภูมิของสายพานด้วย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของวัสดุลำเลียง ความเร็วสายพาน อัตราลำเลียง และสภาวะแวดล้อม

สายพานลำเลียงแบบ PVC ใช้ลำเลียงงานประเภท วัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น ใช้ลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าที่บรรจุหีบห่อที่มีน้ำหนักเบาและต้องการความสะอาด และทนความร้อน สายพาน PVC และสายพาน PU จัดเป็นประเภทสายพานลำเลียงที่ใช้งานขนาดเบา ส่วนประกอบของสายพาน เรียกว่า โครงสร้างประกอบด้วยส่วนที่เป็นเส้นใย ทำหน้าที่รับแรงดึง ส่วนที่เป็นผิวสายพาน (บนและล่าง) ทำหน้าที่ป้องกันส่วนที่เป็นเส้นใยไม่ให้เสียหาย และทำหน้าที่เป็นสื่อในการลำเลียงวัสดุอีกด้วย สารที่ใช้เคลือบผิวสายพานมีหลายชนิด ประกอบด้วย PVC, PU, SBR, NR, NBR, Silicone, PO, PE, SI    

 ข้อเปรียบเทียบสายพาน PVC และ PU


 

 

 

 

Visitors: 1,651