สายพานลําเลียง

 
เอส.พี.ที. อุตสาหกรรม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำหน่ายสายพาน: สายพานลำเลียงเรียบ, สายพานลำเลียงบั้ง, สายพานลำเลียงกะพ้อ, สายพานผ้าใบฝ้าย,  สายพานลายดอก, สายพานลำเลียงร่อง V, สายพานแบนส่งกำลัง, สายพานซุปเปอร์แฟลกซ์, สายพานลำเลียง PVC รับติดตั้งสายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงโม่หิน โรงสีข้าว โรงแป้งมัน โรงไฟฟ้าและโรงงานอื่นๆ บริการรับตัดต่อสายพาน เชื่อมต่อสายพาน สายพานลำเลียงสินค้า สายพาน PVC  รับตัดต่อสายพานลำเลียง           

สายพานลําเลียงราคา จำหน่ายสายพานลำเลียง ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ รับตัดต่อสายพานลำเลียง สายพานขนถ่ายสินค้า สายพานส่งกำลัง สายพานทนความร้อนสูง สายพานยางดำ อุปกรณ์ต่อสายพานตามประเภทการใช้งาน เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอย ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ราคาถูก

สายพานลําเลียง (Belt Conveyor) คือ อุปกรณ์ลำเลียง (Conveyor) ที่ใช้สายพาน (Belt) เป็นตัวนำพาวัสดุ ระบบสายพานลำเลียงทำหน้าที่เคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หลังจากวัสดุหรือชิ้นงานผ่านกระบวนการตามขั้นตอนมา เมื่อมาถึงการขนย้ายหรือลำเลียงก็จะใช้ระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor System) ในการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมสายการผลิตส่วนมากจะต้องอาศัยระบบสายพานลำเลียงในขั้นตอนกระบวนการผลิต ดังนั้นระบบสายพานลำเลียงจึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทุกประเภท ที่ใช้ระบบสายพานลำเลียงในกระบวนการผลิต จำหน่ายอุปกรณ์สายพานลำเลียง ให้คำปรึกษาการติดตั้งสายพานลำเลียง ระบบลำเลียงขนส่งสินค้าสำหรับขนย้ายสินค้า จำหน่ายสายพานลำเลียงหลายประเภทตามการใช้งานในอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานลำเลียงสินค้า ช่วยลดแรงงานคนและพื้นที่ในศูนย์กระจายสินค้า งานขนส่งสินค้า

สายพานลำเลียง PVC สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ระบบสายพานลำเลียงแบบ PVC สามารถทนความร้อนได้และราคาถูก ลักษณะการทำงานของระบบสายพานลำเลียงแบบ PVC จะลำเลียงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เหมาะสำหรับงานลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าที่บรรจุหีบห่อที่มีน้ำหนักเบาและต้องการความสะอาดสายพานลำเลียงขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ใช้สายพานเป็น PVC หรือ PU สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุเข้าเครื่องตรวจหาโลหะ หลังจากชิ้นงานหรือวัสดุผ่านกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ มาแล้ว เมื่อมาถึงเครื่องตรวจหาโลหะ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์หรือรูปแบบชิ้นงาน เช่น ซองพลาสติก กล่องกระดาษ ขวดแก้ว ยาง เครื่องตรวจหาโลหะใช้พลังงานแม่เหล็ก โดยทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก (Electro Magnetic Field) เมื่อมีโลหะ เช่น เหล็กปนอยู่ในแผ่นยาง เครื่องจะทำการแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ เช่น ร้องเตือน ผลักออก หรือหยุดเครื่อง สายพานลําเลียง pvc สายพานใช้ภายในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีหลากหลายรูปแบบการใช้งาน ตามลักษณะสินค้าที่ใช้ในการลำเลียง มีทั้งเป็นแบบมีชั้นผ้าเป็น PVC / PU แบบไม่มีชั้นผ้า สายพานลำเลียงแบบมีชั้นผ้าเหมาะสำหรับการลำเลียงสินค้าทั่วไป เช่น กล่องสินค้า บรรจุภัณฑ์ต่าง หรือสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นต้น

สายพานลําเลียงกระสอบ(Unit Belt Conveyor ) เป็นระบบขนถ่ายแบบกระสอบและถุง มีทั้งรับแบกและหัวส่าย เหมาะสำหรับขนถ่ายจากที่ต่ำไปยังที่สูง ในแนวเอียง เหมาะสำหรับขนถ่ายจากที่ต่ำไปยังที่สูงในแนวเอียง มีเสียงรบกวนต่ำด้วยลูกปืนคุณภาพสูง ลดค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานคน อาทิ สายพานลำเลียงโครงการขยะรีไซเคิล สายพานลำเลียงกระสอบโรงแป้ง สายพานลำเลียงกระสอบโรงข้าวสาร สายพานลำเลียงกระสอบอาหารสัตว์ สายพานลำเลียงโรงงานส่งออกมะพร้าว สายพานลำเลียงกระสอบ (PVC Belt Conveyor System) สำหรับลำเลียงผลิตภัณฑ์ที่น้ำหนักไม่มาก สามารถทนความร้อนได้สูง เนื่องจากเป็นเนื้อสายพานที่มีราคาไม่สูงทำให้นิยมนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) เพราะผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาและต้องการความสะอาดเป็นส่วนมาก ตัวเนื้อสายพานผลิตจากยางหน้าเรียบนำมาต่อกับเป็นเส้นโดยใช้ระบบแบบการต่อฟันปลา เหมาะสำหรับขนย้ายวัสดุปริมาณมวลเป็นระบบขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง ให้ประสิทธิภาพสูง เลือกตำแหน่งปล่อยวัสดุด้วย Tipper สามารถปรับเปลี่ยนอัตราการขนถ่ายปรับมุมยกและเลือกสายพานแบบมีก้างปลาได้ มีเสียงรบกวนต่ำด้วยลูกปืนคุณภาพสูงให้ความทนทาน 

เครื่องลําเลียงสายพาน สายพานลำเลียง ระบบลูกกลิ้งลำเลียง ระบบคอนเวเยอร์ จำหน่ายและตัดต่อสายพานลำเลียง สายพานขนถ่ายสินค้า สายพานส่งกำลัง สายพานทนความร้อนสูง สายพานยางดำ อุปกรณ์ต่อสายพาน คุณภาพดี ราคาถูก มีหลายรุ่นให้เลือก

สายพานลําเลียงสินค้า จำหน่ายสายพานลำเลียงขนถ่ายสินค้า สายพานกระพ้อลำเลียง ระบบลูกกลิ้งลำเลียง สายพาน PU, สายพาน PVC คุณภาพสูง จำหน่ายสายพานลำเลียง อุตสาหกรรม สายพานขนถ่ายสินค้า สายพานส่งกำลัง สายพานทนความร้อนสูง สายพานยางดำ อุปกรณ์ต่อสายพาน สำหรับขนย้ายวัสดุปริมาณมวล  เป็นระบบขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง ให้ประสิทธิภาพสูง

สายพานลําเลียงอุตสาหกรรม จำหน่ายสายพานลำเลียงสินค้าและอุปกรณ์ในการขนถ่ายลำเลียงในอุตสาหกรรมต่างๆ สายพานขนถ่ายวัสดุ เช่น น้ำตาล ปุ๋ย ข้าวสาร ทราย เป็นต้น สายพานขนกระสอบ, กล่อง, ลัง สายพานลำเลียงสินค้าขึ้นรถบรรทุก, ขึ้นกองในโกดัง, จัดเก็บสินค้า สายพานลำเลียงวัตถุดิบในโซโล สายพานลำเลียงยางดำ ระบบรางเลื่อน รองรับงานในสายการผลิตและรองรับงานในระบบลำเลียงขนถ่าย ขนย้าย จัดเก็บ ของอุตสาหกรรมต่างๆ, สายพานลำเลียงอาหาร, สายพานลำเลียงชิ้นส่วนชิ้นงานต่างๆ และเครื่องลำเลียงพิเศษแบบต่างๆ

รับตัดต่อสายพาน ในกิจการอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องลำเลียงเป็นหลัก ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบสายพานเป็นสิ่งสำคัญ แต่การใช้เครื่องลำเลียงนั้นจะต่อกันยาวหรือสั้นก็แล้วแต่ลักษณะของงาน ซึ่งในส่วนนี้ผู้ที่สนใจจะต่อสายพานให้ยาวขึ้น เพื่อรองรับการลำเลียงให้ไกลขึ้น สะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยลดแรงงานคน เราก็คอยให้บริการรับตัดต่อสายพานด้วยเทคนิควิธีพิเศษหลายๆ รูปแบบ ซึ่งสามารถออกแบบตัดต่อได้ตามความต้องการของลูกค้าและลักษณะความต้องการในการนำไปใช้งาน

สายพานลำเลียง (Conveyor Belt System) คือ ระบบการขนส่ง ลำเลียง เคลื่อนย้าย พวก อุปกรณ์, ชิ้นงาน, ผลิตภัณฑ์, วัสดุ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยใช้สายพานลำเลียงและมีมอเตอร์เกียร์เป็นตัวขับเคลื่อนสายพาน มีประโยชน์มากในการขนส่งวัสดุที่มีปริมาณมากหรือขนาดใหญ่ ช่วยให้การขนส่งสะดวกรวดเร็วหลังจากผ่านกระบวนต่างๆของทางโรงงานเรียบร้อยแล้วและต้องการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปสถานที่ต้องการ จึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และสามารถประยุกต์เพื่อใช้งานได้หลากหลายตามประเภทของวัสดุ จึงมีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการบรรจุ การขนส่ง การขนถ่ายสินค้า เป็นต้นฯ 

ระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor System) มี 4 ประเภท

1. ระบบสายพานลำเลียง Plastic Belt Conveyor System (แบบพลาสติก) ระบบสายพานลำเลียง Plastic Belt Conveyor System (แบบพลาสติก) สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุขึ้นในแนวลาดเอียง ในไลน์การผลิตที่มีการลำเลียงต่างระดับ ระบบสายพานลำเลียงแบบพลาสติก สามารถลำเลียงผ่านน้ำหรือลำเลียงชิ้นงานที่เปียกได้ ลักษณะการทำงานของระบบสายพานลำเลียงแบบพลาสติก จะลำเลียงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยการลำเลียงจะมีลักษณะแนวลาดเอียง ลำเลียงจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง องศาลาดเอียงของระบบสายพานลำเลียงแบบพลาสติก จะเริ่มตั้งแต่ 10 องศา และไม่เกิน 45 องศา เหมาะสำหรับงานลำเลียงประเภท ยาง , อาหาร , บรรจุภัณฑ์หีบห่อ หรือ ลำเลียงสิ่งของที่ต้องผ่านเครื่อง X-Ray

2. ระบบสายพานลำเลียง Canvas Belt Conveyor System (แบบผ้าใบ) ระบบสายพานลำเลียง Canvas Belt Conveyor System (แบบผ้าใบ) สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุ ระบบสายพานลำเลียงแบบผ้าใบ สามารถทนความร้อนได้และมีความยืดหยุ่นค่อนข้างน้อยเมื่อรับแรงดึง ลักษณะการทำงานของระบบสายพานลำเลียงแบบผ้าใบจะลำเลียงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยสามารถขยับตัวระบบลำเลียงให้ตรงกับไลน์การผลิตได้ เหมาะสำหรับงานลำเลียงประเภท ยาง , อาหาร เป็นต้น

3. ระบบสายพานลำเลียง PVC Belt Conveyor System (แบบ PVC) ระบบสายพานลำเลียง PVC Belt Conveyor System (แบบ PVC) สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ระบบสายพานลำเลียงแบบ PVC สามารถทนความร้อนได้และราคาถูก ลักษณะการทำงานของระบบสายพานลำเลียงแบบ PVC จะลำเลียงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เหมาะสำหรับงานลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าที่บรรจุหีบห่อที่มีน้ำหนักเบาและต้องการความสะอาด

4. ระบบสายพานลำเลียง Metal Detector Belt Conveyor System ระบบสายพานลำเลียง Metal Detector Belt Conveyor System (เครื่องตรวจหาโลหะ) มีระบบสายพานลำเลียง 2 แบบ  คือ

1.แบบพลาสติก

2. แบบ PVC

สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุเข้าเครื่องตรวจหาโลหะ หลังจากชิ้นงานหรือวัสดุผ่านกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ มาแล้ว เมื่อมาถึงเครื่องตรวจหาโลหะ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์หรือรูปแบบชิ้นงาน เช่น ซองพลาสติก กล่องกระดาษ ขวดแก้ว ยาง เครื่องตรวจหาโลหะใช้พลังงานแม่เหล็ก โดยทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก (Electro Magnetic Field) เมื่อมีโลหะ เช่น เหล็กปนอยู่ในแผ่นยาง เครื่องจะทำการแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ เช่น ร้องเตือน ผลักออก หรือหยุดเครื่อง 

การต่อหัวสายพานลำเลียงหลักๆ มีอยู่ 3 แบบ คือ

1. การต่อแบบต่อร้อน (HOT SPLICING) การต่อร้อนคือ การนำหัวสายพาน 2 หัว มาต่อกันด้วยวิธีการประกบหัวสายพาน แล้วกดติดกันให้แน่นด้วยเครื่องอบ (Drying Hood) ข้อดีคือ เมื่อทำการต่อเสร็จแล้ว สามารถ ใช้งานได้ทันที การยึดเกาะระหว่างหัวของสายพานลำเลียงจะดีมาก ลดปัญหารอยต่อขาด รูปลักษณ์ของสายพานลำเลียงจะสวยงาม เพราะรอยต่อจะผสานเป็นเนื้อเดียวกัน ข้อเสียคือ ใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง (เครื่องให้ความร้อน) ผู้ทำการต่อหัวสายพานต้องมีความชำนาญสูง มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการต่อแบบเย็นและการต่อแบบคริ๊ป

2. การต่อแบบต่อเย็น (COLD SPLICING)  การต่อเย็นจะเริ่มด้วยการเปิดหัวต่อเป็นสเต็ป 2 ข้าง สลับกัน ทำการทากาวสำหรับต่อและปะกบ ใช้เวลาในการเซ็ตตัวประมาณ 5-8 ชั่วโมง ก่อนการใช้งาน เหมาะสำหรับ การใช้งานเบา  งานเฉพาะที่ ที่งานต่อร้อนทำไม่ได้ ข้อดีคือ การต่อแบบเย็นใช้อุปกรณ์ในการต่อไม่มาก ค่าใช้จ่ายไม่สูง การยึดเกาะระหว่างหัวของสายพานค่อนข้างดี  ข้อเสียคือ เมื่อทำการต่อหัวสายพานเรียบร้อยแล้วไม่สามารถใช้งานได้ในทันที ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อทำให้การยึดเกาะดียิ่งขึ้น ถ้าผู้ต่อหัวสายพานไม่มีความชำนาญอาจทำให้เกิดการหลุดหรือฉีกขาดของรอยต่อได้

3. การต่อแบบใช้คริ๊ป (MECHICAL SPLICING) ข้อดีคือ สะดวกรวดเร็วในการต่อหัวสายพาน ค่าใช้จ่ายน้อย มีขั้นตอนและวิธีการต่อที่ง่าย ผู้ใช้สามารถทำเองได้ แต่ต้องดูตามคู่มืออย่างเคร่งคัด เมื่อต่อเสร็จสามารถใช้งานได้ทันที ข้อเสียคือ เมื่อรอยต่อคริ๊ปเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง จะเกิดเสียงดังและทำให้ลูกกลิ้งเกิดการสึกหรอ ถ้าผู้ทำการต่อไม่ระวัง อาจทำให้รอยต่อคริ๊ปเป็นตัวนำทำให้สายพานลำเลียงฉีกขาดเสียหายได้ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมโรงโม่ปูน เนื่องจาก สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการต่อ ช่างประจำโรงงานสามารถทำการต่อได้ ลักษณะของปะกับต่อสายพานตัววัสดุทำจากเหล็กและสแตนเลส

 

Visitors: 8,338