สายพานซุปเปอร์แฟลกซ์

 
สายพานซุปเปอร์แฟลกซ์ สายพานลำเลียงแบบน้ำกาวหน้าเดียว ใช้ในงานส่งกำลังที่ต้องการความแข็งแรงสูง หรือติดลูกกระพ้อเพื่อลำเลียงวัสดุในแนวตั้ง


 

 
Visitors: 1,646