สายพานซุปเปอร์แฟลกซ์

 

สายพานซุปเปอร์เฟล็กซ์: สายพานกระพ้อ หรือสายพานลำเลียงซุปเปอร์เฟล็กซ์เหมาะสำหรับติดลูกกะพ้อเพื่อลำเลียงวัสดุในแนวตั้งใช้ในอุตสาหกรรมโรงสีข้าว โรงอาหารสัตว์ โรงปุ้ย เป็นต้น

สายพานซุปเปอร์แฟลกซ์สายพานลำเลียงแบบน้ำกาวหน้าเดียว ใช้ในงานส่งกำลังที่ต้องการความแข็งแรงสูง หรือติดลูกกระพ้อเพื่อลำเลียงวัสดุในแนวตั้ง
 
      
 

  
Visitors: 8,341