สายพานลายดอก


 สายพานลายดอก: สายพานที่ใช้ลําเลียงวัสดุที่มีน้ําหนักเบา แช่น กระสอบ กล่อง และหีบห่อ ในแนวที่เป็นมุมลาดชันและมักใช้ลําเลียงวัสดุที่มี ความเปราะบาง แตกง่าย เช่น ขวดแก้ว รวมถึงวัสดุอื่นๆ ที่สามารถ กลิ้งตกลงมาได้ง่าย ซึ่งยางพิวบนของสายพานลายดอก สามารถ ช่วยลดแรงกระแทก ดูดซับแรงสั่นสะเทือน และผลกระทบอื่นๆ จากการล่าเลียงวัสดุนั้นๆ ในขณะเดียวกันยังสามารถป้องกัน การลื่นไถลของวัสดุได้อีกด้วย ดอกยางจะไม่หลุดและไม่ฉีกขาดง่าย และเมื่อยางผิวบน ของสายพานสัมผัสโดนกรดซัลฟิวริก เนื้อยางจะไม่แข็งตัวไว อีกทั้งยังสามารถทนต่อการหักงอได้มากกว่าปกติ ด้วยคุณสมบัตินี้สายพานลายดอกของเรา จึงเหมาะกับการ ลําเลียงยางธรรมชาติ ในอุตสาหกรรมการผลิตยางธรรมชาติ เป็นอย่างยิ่ง        

สายพานลายดอก ROUGH TOP CONVEYOR : ใช้ลำเลียงวัสดุและหีบห่อที่มีน้ำหนักเบาในแนวที่เป็นมุมลาดชัน ใช้ลำเลียงวัสดุที่แตกง่าย เช่น ขวดแก้ว และวัสดุที่กลิ้งตกลงมาง่าย

           

 

Visitors: 8,341