โซ่ส่งกำลัง


ส่วนประกอบหลักของโซ่ส่งกำลัง (Roller Chains) มีส่วนประกอบหลัก คือ สลักโซ่ (Bearing pin/ Pin) ปลอกสลัก (Bush) ลูกกลิ้ง (Roller) แผ่นประกบด้านใน (Inner Plate) และแผ่นประกบด้านนอก (Outer Plate) โดยโซ่ส่งกำลัง เป็นอุปกรณ์ที่มีการถ่ายทอดกำลังจากชุดขับ (ต้นกำลัง) ไปยังชุดตาม (รับกำลัง) เพื่อถ่ายทอดหรือส่งกำลังไปยังในการขับเคลื่อนชิ้นส่วนหรือตัวเครื่องจักรโซ่ส่งกำลัง รวมถึงฉุดกำลังและส่งกำลังไปยังจุดต่างๆ ของอะไหล่ โดยจะต้องทำงานคู่กับจานโซ่ (Sprockets) ซึ่งจะยึดอยู่กับเพลาด้านขับและตาม

โซ่ส่งกำลัง (Roller Chains): ระบบส่งกำลังในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนิยมใช้กันมากในการออกแบบเครื่องจักร เช่นเครื่องจักรทางการเกษตร เครื่องทอผ้า เป็นต้น การส่งกำลังแบบโซ่นั้น มีวิธีการส่งกำลังที่คล้ายกับการส่งกำลังด้วยสายพาน โดยที่โซ่ (chain) จะคล้องอยู่กับเฟืองโซ่ (sprocket) ซึ่งติดตั้งอยู่บนเพลาขับและเพลาตาม อัตราทดของการขับนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของเฟืองโซ่ทั้งสองฝั่ง 


     

 

Visitors: 8,347