สายพานลำเลียงอุตสาหกรรม

 

จำหน่ายสายพานลำเลียงสินค้าและอุปกรณ์ในการขนถ่ายลำเลียงในอุตสาหกรรมต่างๆ สายพานขนถ่ายวัสดุ เช่น น้ำตาล ปุ๋ย ข้าวสาร ทราย เป็นต้น สายพานขนกระสอบ, กล่อง, ลัง สายพานลำเลียงสินค้าขึ้นรถบรรทุก, ขึ้นกองในโกดัง, จัดเก็บสินค้า สายพานลำเลียงวัตถุดิบในโซโล สายพานลำเลียงยางดำ ระบบรางเลื่อน รองรับงานในสายการผลิตและรองรับงานในระบบลำเลียงขนถ่าย ขนย้าย จัดเก็บ ของอุตสาหกรรมต่างๆ, สายพานลำเลียงอาหาร, สายพานลำเลียงชิ้นส่วนชิ้นงานต่างๆ และเครื่องลำเลียงพิเศษแบบต่างๆ


 

สายพานลำเลียงกระสอบ ระบบขนถ่ายแบบกระสอบถุง ใช้สำหรับลำเลียงกระสอบข้าวสารขึ้นรถ ใช้ตู้ Control ในการควบคุม สายพานจะใช้สายพานแบบบั้ง เพื่อไม่ให้กระสอข้าวเลื่อนลงมา สามารถเคลื่อนที่ได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับขนถ่ายจากที่ต่ำไปยังที่สูง  ในแนวเอียง เหมาะสำหรับขนถ่ายจากที่ต่ำไปยังที่สูง  ในแนวเอียง มีเสียงรบกวนต่ำด้วยลูกปืนคุณภาพสูง ลดค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานคน

สายพานลำเลียงอาหารตัวสายพานใช้ Cotton, Nylon และ EP เป็นสายพานที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความบิดเบี้ยวน้อย ใช้ยางธรรมชาติในการผลิตจึงไม่ก่อมลพิษต่ออาหารที่ลำเลียง ตัวสายพานจะมีสีขาวและไม่มีการผสมสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก ตัวสายพานมีสีสว่างเพื่อจะได้ทำความสะอาดได้ง่าย

สายพานลำเลียงอุตสาหกรรม อุปกรณ์ในการขนถ่ายลำเลียงในอุตสาหกรรมต่างๆ สายพานขนถ่ายวัสดุ เช่น น้ำตาล ปุ๋ย ข้าวสาร ทราย เป็นต้น สายพานขนกระสอบ, กล่อง, ลัง สายพานลำเลียงสินค้าขึ้นรถบรรทุก, ขึ้นกองในโกดัง, จัดเก็บสินค้าVisitors: 3,568